Om RegTech.

Som en del av den framgångsrika Svea-koncernen kan vi erbjuda utvecklare och föregångare inom IT möjligheten att vara en del av ett litet, agilt och flexibelt team inom Fintech-industrin, men samtidigt dra nytta av de fördelar som en stor, internationell Bank för med sig.

As part of the successful Svea Bank, we offer developers and IT-forerunners the opportunity of being part of a small and agile actor in the Fintech industry with all the benefits a solid and large international bank can offer.

Värderingar.

Engagemang.

Sveas vision är att skapa personliga relationer genom att vara tillgängliga, lyhörda och genom att ha din affär i fokus.

Kompetens.

Vi delar med oss av vår erfarenhet, kunskap och innovation och garanterar en hög kvalitet i våra tjänster.

Handlingskraft.

Vi agerar konsekvent för din affärsnytta och är alltid flexibla och lösningsorienterade.

Mera om oss.

RegTech är en liten, flexibel och agil mjukvaru-utvecklare som ägs av Svea Bank. Vårt kontor finns i Vasa på den vackra finska västkusten, och härifrån betjänar vi våra finska och internationella kunder. Vårt team bestående av både mer och mindre erfarna utvecklare strävar hela tiden till att vara föregångare inom Fintech-branschen genom att utveckla nya och innovativa IT-lösningar. Det här gör vi med hjälp av moderna arbetssätt, agila metoder och en låg hierarki där alla kan vara med och påverka hur arbetet utformas.

Vad vi gör.

Vi utvecklar framtidens Fintech-lösningar och mjukvara både för våra interna Svea-kunder och externa kunder från finansbranschen. Vi deltar i innovation, planering, utveckling, testning och ibruktagande av nya IT-lösningar som gör vardagen enklare för våra kunder och deras kunder.

Våra IT-lösningar består mestadels av långvariga projekt där våra arbetstagare som tillsammans i våra agila team är med och tar fram en så bra slutprodukt som möjligt för våra kunder. Vi gör allt vi kan för att göra RegTech till den bästa möjliga arbetsplatsen för alla människor som vill utveckla sina färdigheter och bidra till att skapa nästa generationens Fintech-lösningar.

Våra tjänster.

Sveas eget IT-utvecklingsteam .

Med många års erfarenhet av att utveckla nya och innovativa lösningar för Fintech-industrin, kan vi idag betjäna Svea Bank internt med små, agila och flexibla utvecklingsteam inom IT. Vi deltar vanligtvis i alla stadier av utvecklingsprocessen, genom att planera, utveckla, testa, lansera och underhålla olika typer av nya mjukvarulösningar för finansbranschen. På det här viset hjälper vi Svea Bank att ta nästa steg inom digitalisering och förbättra kundupplevelsen.

Våra långsiktiga projekt ger RegTechs kunniga personal möjligheten att utveckla nästa generation av innovativa lösningar för framtida kundbehov. Som arbetsgivare kan vi erbjuda en unik kombination av att vara en liten och flexibel aktör med alla fördelar som en stor, stabil och framgångsrik internationelll bank för med sig. Vi söker ständigt efter nya talanger och erfarna människor som vill vara med och bidra till framtidens Fintech-lösningar och en god arbetsgemenskap.

Vår interaktiva faktura.

Traditionella fakturor via snigelpost eller e-post är en gammalmodig och passiv envägs kommunikationskanal som hör till historien. Vi sökte efter bättre alternativ i åratal, men efter att ha konstaterat att det på marknaden inte fanns några bra alternativ beslöt vi oss för att utveckla vår egen kundvänliga interaktiva lösning, eftersom vi var övertygade om att det fanns ett behov och efterfrågan på marknaden. Men efter lansering av produkten blev vi ändå överraskade av de positiva resultaten.

Kunderna interagerar verkligen med tjänsten och betalar sina räkningar snabbare och i högre utsträckning än vad vi vågade hoppas på. Så om du är intresserad av att engagera dina kunder och snabba upp kassaflödet får du gärna kontakta oss. För vi älskar att tala om vår interaktiva fakturalösning!

Historier
Mathias Söderholm

Regtech i Vasabladet

-Vi har ett bra driv just nu och vill växa. Vi har nya stora och långsiktiga projekt och dessutom egna spännande produkter och innovationer, berättar

Läs mera →

”Att vara föregångare inom Fintech-industrin ger oss möjligheten att utveckla både innovativa IT-lösningar och oss själva. Det är kul att kunna påverka och forma framtidens kundresa inom Fintech!”