Tillgänglighetsutlåtande

RegTech Ab Oy strävar efter att säkerställa tillgängligheten för hemsidan RegTech.fi i enlighet med Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Tillgänglighetsstatus

Hemsidan överensstämmer delvis med Riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll (WCAG 2.1), på nivå A och AA. Delvis överensstämmande innebär att vissa delar av innehållet, till exempel färgkontraster, inte helt överensstämmer med framgångskriterierna. En del av innehållet har inte fullt stöd för hjälpmedel såsom skärmläsare. Feedback på utvärderingen är välkommen.

RegTech Ab Oy har internt utvärderat hemsidans tillgänglighet i mars 2023. Bristerna på hemsidan är planerade att åtgärdas under 2023, om inte annat anges. Utlåtandet uppdateras i takt med att korrigeringar utförs. Tillgänglighetsutlåtandet publicerades i mars 2023.

Innehåll som inte är fullständigt tillgängligt enligt kriterierna beskriva i WCAG 2.1

Arbete utförs för att åtgärda de mest kritiska tillgänglighetsproblemen och förbättringar pågår kontinuerligt. Följande är en beskrivning av de kända problemen. Om du upptäcker några problem som inte finns med på listan, vänligen kontakta oss. I allmänhet är funktionerna nedan de viktigaste aspekterna av hemsidan som inte helt överensstämmer med framgångskriterierna:

  • 1.1.1 Innehåll som inte är text

Vissa delar av den alternativa texten är överflödiga eller inte tillräckligt beskrivande. Dekorativa element på hemsidan har alternativ text vilket kan vara förvirrande för användare av skärmläsare.

 

  • 1.4.3 Kontrast (minimum)

Färgen på vissa texter, ikoner och element mot bakgrundsfärgen uppnår inte minimumkraven för kontraster.

 

  • 1.4.4 Förändring av textstorlek

Vid besök av hemsidan på en mobiltelefon med en förstorad text på 200 %, kan vissa delar av innehållet gömmas bort, förloras, placeras bakom andra objekt, eller slås ihop med varandra.

 

  • 2.1.1 Tangentbord

Funktionaliteten och de interaktiva elementen på hemsidan är till stor del tillgängliga genom användning av tangentbord. Däremot är en del innehåll i viss mån repetitivt, vilket resulterar i ytterligare navigering. Hemsidans funktion för att hoppa över grupperat innehåll som upprepas på flera webbsidor fungerar inte, eftersom länkens mål inte är specificerat.

  • 2.4.1 Hoppa över grupperat innehåll

En länk på hemsidan tillhandahålls för att hoppa över navigering och andra element som upprepas på flera webbsidor, men länkens mål saknas.

  • 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)

Vissa länkbeskrivningar beskriver inte länksammanhanget helt. Vissa närliggande länkar går till samma webbadress, vilket resulterar i ytterligare navigering och repetition för användare av tangentbord och skärmläsare.

  • 2.4.5 Rubriker och ledtexter/etiketter

Viss text ser ut att vara en rubrik eller avsnittsrubrik men är inte ett rubrikelement, vilket kan påverka navigeringsfunktionaliteten.

Respons och kontaktinformation

Upptäckte du ett tillgänglighetsproblem? Meddela hemsidan tjänsteadministratör genom att lämna din respons till info@regtech.fi. Svarstiden kan vara upp till 14 dagar. Om du inte är nöjd med det svar du får, eller om du inte alls får ett svar inom två veckor, så kan du lämna feedback till tillsynsmyndigheten nedan.

Tillsynsmyndigheten

Vänligen kontakta ovanstående tjänsteadministratör i första hand. Om du inte är nöjd med svaret kan du kontakta tillsynsmyndigheten, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, enheten för tillgänglighetstillsyn: 

webbtillganglighet@rfv.fi

Tel. (växel) 0295 016 000

www.tillganglighetskrav.fi

Lämna en tillgänglighetsklagan eller be om en utredning