RegTech_team[1]

Högteknologiföretaget RegTech från Vasa växer och rekryterar

I höst växer och utvecklas IT-företaget RegTech som är specialiserat på framtidens betalningssystem. Tillväxten möjliggörs dels av företagets unika position inom Svea Bank- koncernen i Finland och Sverige, och dels av friheten att samtidigt kunna vidareutveckla företagets egna högteknologiska produkt. Under den kommande månaden kommer RegTech att rekrytera flera erfarna mjukvaruutvecklare med olika specialområden i hela landet.

RegTech, som grundades år 2020, samarbetar med Sveas olika affärsområden och IT-avdelningar i Finland och Sverige. Företagets uppgift är att lösa organisationens gemensamma bank- och finansieringsutmaningar och skapa nya lösningar och applikationer som grundar sig på pålitliga teknologier inom branschen. RegTech ägs idag till 100% av Svea Bank.

– Vi arbetar som Svea Banks egna interna IT-insatsastyrka, som skapar IT-lösningar i världsklass, huvudsakligen från Vasa. I vårt lilla och agila team har vi alla egna styrkor. Här får man alltid tekniskt stöd och företagets hierarki är så låg att var och en har möjlighet att komma med egna förslag, säger RegTechs operativa ledare, COO Christina Koivula.

Även RegTechs egna innovativa produkt, en interaktiv faktura, behöver fler kunniga experter för vidareutveckling.
– Produkten har nyligen tagits i bruk och såväl resultaten, efterfrågan och dess potential har överraskat oss. Den gör det lätt att betala räkningar och försnabbar avsevärt fakturerarens kassaflöde, prisar Product Owner Petter Lingonblad.

Den finansiella stabilitet som Svea Bank erbjuder skapar goda förutsättningar för RegTechs verksamhet och produktutveckling och möjliggör konkurrenskraftiga löner och arbetsförmåner. Företaget strävar efter att locka de bästa förmågorna till sitt kontor, som består av två öppna nyrenoverade affärsfastigheter vid Vasa torg.

– Våra projekt är långsiktiga och som en del av vårt agila team får jag vara med och påverka framtidens produkter och tjänster i finansieringsbranscher, berättar Software Developer Arafat Mollik om sitt jobb på RegTech.

Företaget rekryterar nu på bred frontend utvecklare, tekniska projektchefer och seniora experter (Backend/Frontend developers, Technical Project Managers, Tech Leads).

Kontakt:
Christina Koivula, Chief Operations Officer, +358 50 337 0369, christina.koivula@svea.com

IT-företaget RegTech verkar självständigt under Svea Bank-konsernen och har ca 10 anställda. RegTech stöder Svea Banks alla affärsområden, allt från banktjänster till konsumtionskrediter, spartjänster, fordonsfinansiering och indrivningstjänster genom att utveckla innovativa IT-lösningar och applikationer och vidareutveckla egna IT-innovationer.

Dela denna nyhet

Relaterade nyheter.