rechtech-mathias_office

“Att lösa gamla problem med innovativa metoder är min grej”

Mathias Söderholm har jobbat på RegTech som Head of IT sedan 2021. Han är glad över att ha hittat en plats där han kan omsätta sina omfattande IT färdigheter i praktiken– och samtidigt känna sig hemma. Efter ett antal diskussioner med RegTechs grundare var Mathias redo att ta ett kliv från e-handel till finanssektor. “Jag såg att det finns betydande tillväxtpotential för RegTech och att jag med min erfarenhet kan bidra till den utvecklingen. 

Under sina 15 år inom IT branschen har Mathias haft många olika positioner i företag som specialiserat sig på lösningar i e-handel. Han har också fått värdefulla inblickar i olika arbetskulturer och företagshierarkier efter många år som Developer and Solution Architect i ett mjukvaru- och serviceföretag, ett par år som Teknisk projektchef i start-up världen, och från sin senaste position som Head of Digital & E-commerce i ett familjeföretag. Alla dessa erfarenheter har fått Mathias att uppskatta RegTechs okomplicerade tillvägagångssätt och låg hierarki även mer.

“Vår organisation är tillräckligt liten och våra proffs har en otroligt fin mix av olika färdigheter och kunnande som kompletterar och stöder varandra. Det här gör att man med låg tröskel kan ta upp saker och diskutera öppet, vilket i sin tur gör beslutsfattandet effektivt. Det innebär att vi rätt så fort kan lägga nya projekt under arbete och jobba smidigt.

Mathias är också mycket nöjd med RegTechs roll i ägarkoncernen Svea Banks organisation. 

“Vi konkurrerar inte med Sveas egna IT-avdelningar utan samarbetar med Sveas samtliga affärsområden för att utveckla lösningar och applikationer som gagnar hela organisationen och som gör livet lättare för Svea och deras slutkunder både i Sverige och Finland. Trots det täta samarbetet har vi mycket att säga om hur vi vill jobba och kan driva vår verksamhet relativt självständigt. 

rechtech-mathias_office2

Tydlig kommunikation är nyckel 

I sitt arbete som Head of IT på RegTech har Mathias en dubbelroll. Att samarbeta med såväl Sveas direktörer som egna kollegor på RegTech gör arbetet mångfacetterat. Man behöver alltså inte undra varför Mathias nämner mångsidiga arbetsdagar som en av största fördelarna med sitt arbete. 

“Det hör till mitt jobb att se till att inget blockerar vår och våra utvecklares kreativitet. Jag lyssnar på deras behov och ger teknisk assistans vid behov. Likaså handlar en viktig del av mitt arbete om att förstärka och upprätthålla bra och öppna relationer till Svea genom att på ett förståeligt sätt förmedla även komplicerad teknisk information på olika nivåer i organisationen.”

RegTech’s tillvägagångssätt och Mathias målmedvetet arbete har redan lätt till förstärkt förtroende.

“Även om vi är en liten del av en stor koncern har vi fått bra bevis på att vi har deras förtroende. Våra projekt går framåt och kommunikationen fungerar. Vi är som en liten “isbrytare” mellan Svea i Finland och Svea i Sverige ”, säger Mathias med ett brett leende. 

Fascinerad av kreativ problemlösning 

Arbetet på RegTech erbjuder Mathias, en före detta e-handelsutvecklare själv, också en inspirerande, personlig utmaning.

“Inom finanssektorn måste vi använda oss av säkra och beprövade teknologier. Därför kan man inte bara följa de senaste teknologitrenderna såsom man gör i andra teknologibranscher. Men innovationer och kreativitet kräver inte nödvändigtvis toppmodern teknologi. Utmaningen som verkligen fascinerar mig är att se var gränserna går och i vilken utsträckning vi kan tillämpa idéer från e-handel i finanssektorn, säger Mathias. Han upplever också att han har mycket att ge i framtiden när det gäller vidareutveckling av RegTechs egna produkt, den interaktiva fakturan. 

Avslappnad atmosfär förenar 

Att ha många järn i elden på RegTech är inget hinder då man vill ha en bra balans mellan arbetsliv och privatliv. Mathias är en tvåbarnspappa som njuter mest av familjeliv med sin sambo och barnen Esther, 6, och Wilmer 8. Familjen bor i centrala Vasa, något som har sina fördelar. När Mathias behöver ha egen tid går han på en löprunda längs Vasas stränder. Det är också praktiskt att RegTechs kontor ligger nära, det tar honom endast 10 minuter att promenera till jobbet. De flesta vardagar styr Mathias stegen till kontoret eftersom han gillar den avslappnade stämningen som råder i det ljusa kontoret. Här är det högt till taket och man prioriterar arbetsro, kreativitet och professionell utveckling framför stress och brådska. “Under pandemin jobbade jag ett halvår på distans i ett streck och började verkligen längta efter att få träffa mina kollegor. Vi är alla olika sinnade, har olika yrkesmässiga och personliga bakgrunder men det som förenar oss är humor. Oberoende av vilket språk vi talar är det viktigt att vi med låg tröskel kan diskutera och få stöd av varandra.  

I sin position på RegTech är Mathias också aktivt med i rekrytering av nya proffs till RecTechs växande team i Vasa.

“När vi rekryterar tittar vi inte blint på tekniska kunskaper utan ser på personen som helhet för att hitta den rätte. Här har mans rätt att fritt välja hur man jobbar och alla får vara sig själva.”

Dela denna nyhet

Relaterade nyheter.